Wat is een zelfreflectie formulier bij cbr?

zelfreflectie formulier cbr

Zelfreflectie rijexamen:

Het cbr hecht veel waarde aan zelfreflectie van het rijexamen.

Daarvoor is het zelfreflectie formulier in het leven geroepen, het is één A4´tje waarop vragen staan vermeld over jezelf (als bestuurder), jouw rijstijl en de omgang met het voertuig etc. Deze test dient de bestuurder zelfstandig in te vullen na zijn rijexamen. Zelfstandig, omdat er een goede zelfreflectie van zijn rijexamen gewenst is.
Dit formulier is enkel in het leven geroepen ter ondersteuning van de bestuurder, het telt verder niet mee met de beoordeling van het rijexamen. Bij een tussentijdse toets moet je ook een zelfreflectie formulier meenemen.

Zo ziet er zelfreflectie formulier eruit:

 

Hoe werkt het?

Aan het einde van de examen rit, zal de examinator de bestuurder vragen om het zelfreflectie formulier in te vullen. Het is van belang dat de bestuurder dit zelf doet; Zonder enige assistentie omdat het gaat om het inschattingsvermogen in eigen kunnen van de bestuurder.
Nadat de bestuurder de lijst heeft ingevuld (naar juistheid), levert de bestuurder deze terug in bij de examinator.
Na de beoordeling van het rijexamen (gedaan door de examinator), zal hij de lijst tevoorschijn toveren om de beantwoorde vragen met de bestuurder door te nemen.

Deze beoordeling is enkel en alleen voor zelfreflectie (het telt dus niet mee met het examen).

Wat staat er op het zelfreflectie formulier van het cbr:

Op het zelf reflectieformulier van het cbr staan verschillende categorieën genoemd, deze categorieën zijn:

 1. Omgaan met het voertuig
  Ik heb het voertuig onder normale omstandigheden zelf helemaal onder controle.
 2. Veiligheid
  Ik hou genoeg afstand van het verkeer dat voor mij rijdt en ik zorg voor genoeg ruimte rondom het voertuig. Mogelijke gevaren herken ik op tijd en ik zorg dat het veilig blijft.
 3. Doorstroming
  Ik hinder het andere verkeer niet onnodig.
 4. Sociaal rijgedrag
  Bij het rijden houd ik rekening met het gedrag van zwakkere verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen, voetgangers en fietsers. Ik houd rekening met het andere verkeer en ik vang fouten van anderen op.
 5. Milieubewust rijden
  Ik weet hoe ik milieubewust moet rijden en doe dit ook.

´´De dik-gedrukte teksten zijn de volledige omschrijvingen op het formulier´´

Per categorie kan de bestuurder zijn rijgedrag beoordelen met punten.
De puntentelling loopt van 1 (zwakke beheersing) tot 10 (perfecte beheersing). Hoe sterk of zwak de bestuurder invult bepaalt hij hierbij zelf.

De reden van het zelfreflectie formulier:

Met het zelfreflectie cbr formulier is het van belang dat jij zelf kunt inschatten waar je goede en slechte kanten liggen.
Wanneer het inschattingsvermogen te veel afwijkt van de werkelijkheid, zal de examinator dit bespreken met de bestuurder. de bedoeling is dat hierdoor zelf bewustwording ontstaan m.b.t. de goede en minder goede rijvaardigheden van de bestuurder, wat de bestuurder verder helpt te groeien om een goede chauffeur te worden na het behalen van zijn examen.

5/5 - (103 stemmen)