Privacy beleid


Laatst bijgewerkt: 9 september 2020 Dit privacy beleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

Interpretatie en definities

 

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

 

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.
Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar rijschoolomw.
Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Service verwijst naar de website.

 

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, services met betrekking tot de service uit te voeren of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt.

Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken.

Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar rijschoolomw, toegankelijk via rijschoolomw.nl

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

 

Soorten verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres
Voornaam en achternaam
Telefoonnummer
Adres, staat, provincie, postcode, stad

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service opent via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service opent via of via een mobiel apparaat.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

 

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze service te volgen.
Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de service die voor u beschikbaar zijn als geregistreerde gebruiker.
Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.
Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gezamenlijke controle staan ​​met ons.
Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of aanbiedingen aan te bieden.
Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie worden bekeken door alle gebruikers en openbaar worden verspreid naar buiten. Als u met andere gebruikers communiceert of zich registreert via een sociale-mediaservice van derden, kunnen uw contacten op de sociale-mediaservice van derden uw naam, profiel, afbeeldingen en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens


Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

 

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties


Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Overige wettelijke vereisten


Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven in de goeder trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Voldoen aan een wettelijke verplichting
Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het bedrijf
Voorkom of onderzoek mogelijke misstanden in verband met de Dienst
Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek
Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites


Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@rijschoolomw.nl
Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://www.rijschoolomw.nl
Op telefoonnummer: 06 2929 25 22
Per post: Zevenkampse Ring 225 Rotterdam, 3068 PZ, Nederland